Tanssilajit > LASTENTANSSI

LASTENTANSSI (varhaisiän opinnot)

- Lastentanssi on lapsille tarkoitettua tanssinopetusta kullekin ikätasolle sopivalla tavalla. Lastentanssissa tutustutaan tanssin perusteisiin ja peruselementteihin luovien ja leikinomaisten  harjoitusten avulla. Lastentanssi tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, liikunnallisia ja sosiaalisia taitoja sekä oppimisvalmiuksia.  Opetuksen tavoitteena on herättää tanssin iloa, tukea ilmaisua ja luovuuden kehitystä sekä  kannustaa etenemään tanssin oppimispolulla.

- Tunnit sisältävät perusliikuntataitoja kehittäviä harjoituksia, pienten tanssien opettelua, luovia tehtäviä sekä tanssitekniikan alkeita.

- Opetuksessa hyödynnetään myös muita taideaineita osana tanssinopetusta. Vaikutteita otetaan mm. kuvataiteesta, kirjallisuudesta, musiikista ja sirkustaiteesta. Lukuvuotena 2015-2016 toteutimme Opetushallituksen tukemana varhaisiän kehittämishankkeen "Tanssivat sävelet, soivat askeleet", jossa oli teemana taiteidenvälisyys. Kehittämishankkeen kautta saatuja kokemuksia hyödynnetään myös jatkossa lasten tanssinopetuksessa.

  • Lastentanssiryhmät 3v, 4v, 5v ja 6v.
  • 3-4-vuotiaiden ryhmissä tytöt ja pojat ovat samoissa ryhmissä. 5-vuotiaista alkaen pojilla (Eerot) on oma ryhmä - toki he saavat ilmoittautua myös muihin ryhmiin. Pojille ja tytöille on laadittu omat opetussuunnitelmat huomioiden mm. motorisen kehittymisen erityispiirteet.
powered by eMedia